Personal didactic auxiliar 2020-2021

NUMELE ȘI PRENUMELE

FUNCȚIA

SZABO MIHAELA

Secretar

DANI DANIELA MIHAELA

Administrator financiar

CÎMPAN LENUȚA ANA

Informatician

ROMAN DELIUȚA MARIANA

Tehnician

CHIRA LAVINIA DORINA

Bibliotecar, Administrator de patrimoniu

Image

Personal nedidactic 2020-2021

ADAM IOANA

GĂLĂȚAN FLAVIA

COPREAN MALVINA

MANU ADRIAN

Image

Search