Oferta educațională 2021-2022

Liceul tehnologic Gherla

CONDIŢIILE MATERIALE ÎN CARE SE DESFĂŞOARĂ DEMERSUL EDUCATIV

  • O clădire cu 14 săli de clasă, 8 dotate cu video-proiector
  • Două ateliere pentru domeniul:„Industrie textilă”
  • Un laborator pentru profilul:„Alimentaţie publică”
  • Un atelier pentru profilul:„Mecanic auto”
  • Sală de sport
  • Bibliotecă
  • Cabinet de informatică dotat cu o tablă interactivă
  • Un laborator pentru:„Fizică-chimie”
  • Dispensar medical
  • Cabinet stomatologic
  • Un spațiu cu trei săli în care se desfășoară activități specifice profilului „Turism și alimentație”
  • ”Magazin micii producători” – cu produse de patiserie şi cofetărie realizate de elevi în şcoală
  • Cabinet multimedia
  • Conexiune la Internet
  • Unsprezece video- proiectoare,  patru copiatoare performante,
  • Presă de transfer termic

PERFORMANŢE ŞI ACTIVITĂŢI ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE

Sub îndrumarea unui colectiv de 38 cadre didactice, profesori şi maiştrii instructori elevii şcolii noastre au obţinut rezultate bune la examenele de absolvire, și premii la diferite concursuri.

Procent de promovabilitate la examenul de bacalaureat 2020: 45,16%

Activităţi ale scolii:
  • Balul bobocilor
  • Competiţii sportive- fotbal, şah, tenis de masă
  • Programe artistice cu prilejul diferitelor sărbători:

1 Decembrie, 8 Martie, Sărbătorile de iarnă

  • Ziua Mondială a Alimentaţiei
  • Activități de voluntariat
  • Parteneriate cu diferite organizații și asociații în care sunt cuprinse multe activități extrașcolare cu un puternic caracter educativ
  • Proiec ROSE-activități remediale pentru elevii de la învățământul liceal
Image
Image
Image
Image

LICEUL TEHNOLOGIC GHERLA VĂ AŞTEAPTĂ ÎN ANUL ȘCOLAR 2022-2023

CU URMĂTOAREA OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ:

CICLUL INFERIOR AL LICEULUI
FILIERA TEHNOLOGICĂ
CLASA a IX–a, ZI

Profil
Specializarea
Nr. clase
Servicii

Tehnician în activități economice

1
Servicii
Tehnician în gastronomie
1

CLASA a IX-a ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL

Profil
Specializarea
Nr. clase
Turism și alimentație
Bucătar
1
Tehnic
Confecționer produse textile
0,5
Tehnic
Tâmplar universal
0,5
Tehnic
Mecanic auto
1

CLASA a X-a ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL

Profil
Specializarea
Nr. clase
Turism și alimentație
Ospătar (chelner), vânzător în unități de alimentație
1
Tehnic
Confecționer produse textile
1
Tehnic
Mecanic auto
2

CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI CLASA a XI-a ZI

Profil
Specializarea
Nr. clase
Servicii
Tehnician în activitati economice
1
Resurse naturale și protcția mediului
Tehnician în industria alimentară
1

CLASA a XI-a ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL

Profil
Specializarea
Nr. clase
Turism și alimentație
Bucătar
1
Tehnic
Confecționer produse textile
1
Tehnic
Mecanic auto
1

CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI CLASA a XII-a ZI

Profil
Specializarea
Nr. clase
Servicii
Tehnician în turism
1
Tehnic
Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
1

LICEU CURS SERAL

Profil
Specializarea
Clasa
Servicii
Tehnician în gastronomie
a XI-a
Tehnic
Tehnician designer vestimentar
a XIII-a

Search